Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Cao đẳng, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Thứ năm - 28/09/2017 04:44 1.252 0

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1975 /QĐ-MĐC ngày 22 tháng 10 năm 2016 

của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất)

 

1. Tên Chương trình đào tạo 

1.1. Tên tiếng Việt: 

Ngành đào tạo:                       Công nghệ kỹ thuật môi trường                     Mã số: 51510406

Chuyên ngành đào tạo:           Kỹ thuật môi trường

1.2. Tên tiếng Anh:                             Environmental Technology and Engineering

2. Trình độ đào tạo:                          Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức: Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật môi trường được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

3.1. Kiến thức giáo dục đại cương

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3.2. Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức cơ sở ngành: nắm vững các kiến thức Cơ sở khoa học môi trường, cơ sở sinh thái học; các kiến thức cơ bản về môi trường, xử lý môi trường, kỹ thuật môi trường.

3.3. Kiến thức chuyên ngành:

  Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kỹ thuật môi trường, các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành như: biến đổi khí hậu, xử lý số liệu môi trường, quản lý môi trường, nguyên lý sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm, luật và chính sách môi trường, truyền thông môi trường...

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng (Kỹ năng chuyên môn; Năng lực thực hành nghề nghiệp; Kỹ năng xử lý tình huống; Kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng cứng khác)

            - Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và chuyên ngành kỹ thuật môi trường.

           - Có khả năng áp dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề môi trường.

            - Có khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến áp dụng trong công nghệ, kỹ thuật môi trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn liên quan.

4.2. Kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ,...; Các kỹ năng mềm khác (nếu có))

Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc; có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời.

Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

Tiếng Anh: có trình độ giao tiếp bằng Tiếng Anh cơ bản; có khả năng đọc các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

5. Yêu cầu về thái độ

      • Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân
      • Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ
      • Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật môi trường có thể làm công tác nghiên cứu môi trường, xử lý số liệu môi trường tại các cơ quan nhà nước, các công ty, xí nghiệp hoặc làm công tác nghiên cứu tại các viện, trường, các trung tâm tư vấn dịch vụ môi trường.

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

 Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng được tham khảo trên khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường của các trường đại học, cao đẳng:

[1].Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (http://hus.vnu.edu.vn/sites/default/files/huongdan/15_0.pdf#overlaycontext=vi/main/daotao/daihoc/khungchuongtrinh).

[2].Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

(http: http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=1092).

[3]. ĐH Brown, Australia

https://www.brown.edu/academics/engineering/undergraduate-study/concentrations/environmental-engineering

[4].ĐH Yale, Mỹ

(http://seas.yale.edu/departments/chemical-and-environmental-engineering/undergraduate-study-environmental/undergraduate-c)

[5]. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Chương trình đào tạo Đại học chính quy Kỹ thuật môi trường

 Từ khóa: đào tạo, áp dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây