STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại
1 CN. Hoàng Thu Trang Liên Chi đoàn, Văn phòng Khoa Viên chức, Phó Bí thư Liên chi đoàn, Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 093-666-8796
2 GVC. ThS. Nguyễn Quang Minh Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy 098-966-6438
3 GVC. ThS. Trần Thị Kim Hà Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Phó trưởng bộ môn 091-207-6169
4 GVC.TS. Đỗ Văn Nhuận Hội đồng Khoa, Bộ môn Môi trường cơ sở Phó trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa 091-455-7736
5 PGS. TS. Nguyễn Phương Hội đồng Khoa, Bộ môn Môi trường cơ sở UV Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy 091-380-0646
6 PGS. TS. Phan Quang Văn Hội đồng Khoa, Bộ môn Kỹ thuật môi trường Trưởng bộ môn 097-998-1206
7 PGS.TS. Đỗ Văn Bình Khoa Môi trường, Hội đồng Khoa, Chi ủy Chi bộ Môi trường, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Trung tâm NC Môi trường địa chất, Hội đồng Trường Trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Thư ký Hội đồng Trường
8 ThS. Đặng Thị Ngọc Thuỷ Công đoàn Khoa, Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy, Ủy viên BCN Công đoàn Trường 098-212-2275
9 ThS. Đào Trung Thành Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy 090-437-0465
10 ThS. Đỗ Cao Cường Công đoàn Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy, Ủy viên BCH Công đoàn Khoa 098-683-8866
11 ThS. Đỗ Thị Hải Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Phòng thí nghiệm Cán bộ giảng dạy, Trưởng PTN 090-446-6505
12 ThS. Hạ Quang Hưng Bộ môn Môi trường cơ sở Cán bộ giảng dạy 091-433-9986
13 ThS. Hoàng Thị Chung Bộ môn Môi trường cơ sở Cán bộ giảng dạy 098-360-4918
14 ThS. Nguyễn Mai Hoa Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy 098-906-9306
15 ThS. Nguyễn Phương Đông Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy 098-638-7690
16 ThS. Nguyễn Thị Cúc Bộ môn Môi trường cơ sở Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 098-772-2528
17 ThS. Nguyễn Thị Hậu Văn phòng Khoa Viên chức 090-413-0281
18 ThS. Nguyễn Thị Hoà Liên Chi đoàn, Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy, Bí thư Liên chi đoàn 098-611-6800
19 ThS. Nguyễn Thị Hồng Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy 097-464-3031
20 ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây