STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại
1 GVC. ThS. Đặng Thị Ngọc Thuỷ Công đoàn Khoa, Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy, Chủ tich Công đoàn Khoa, Ủy viên BCN Công đoàn Trường 098-212-2275
2 GVC. ThS. Nguyễn Mai Hoa Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 098-906-9306
3 GVC. ThS. Nguyễn Quang Minh Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy 098-966-6438
4 GVC. ThS. Nguyễn Thị Cúc Bộ môn Môi trường cơ sở Cán bộ giảng dạy 098-772-2528
5 GVC. ThS. Nguyễn Văn Bình Chi đoàn cán bộ, Bộ môn Môi trường cơ sở Cán bộ giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 090-555-7857
6 GVC. ThS. Nguyễn Văn Dũng Bộ môn Môi trường cơ sở Phó trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy 090-462-4268
7 GVC. ThS. Trần Thị Kim Hà Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy 091-207-6169
8 GVC. TS. Nguyễn Quốc Phi Khoa Môi trường, Hội đồng Khoa, Chi ủy Chi bộ Môi trường, Bộ môn Môi trường cơ sở Phó trưởng khoa 096-908-4679
9 GVC. TS. Phạm Khánh Huy Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy 090-207-1115
10 GVC. TS. Trần Thị Thu Hương Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Phòng thí nghiệm Cán bộ giảng dạy, Phó trưởng PTN 098-335-6518
11 GVC.TS. Đỗ Văn Nhuận Hội đồng Khoa, Bộ môn Môi trường cơ sở UV Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy 091-455-7736
12 GVC.TS. Trần Thị Thanh Thuỷ Công đoàn Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Phó trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Chủ tịch Công doàn Khoa 093-898-2288
13 GVCC. PGS. TS. Nguyễn Phương Hội đồng Khoa, Bộ môn Môi trường cơ sở UV Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy 091-380-0646
14 GVCC. PGS. TS. Phan Quang Văn Hội đồng Khoa, Bộ môn Kỹ thuật môi trường Trưởng bộ môn 097-998-1206
15 GVCC. PGS.TS. Đỗ Văn Bình Khoa Môi trường, Hội đồng Khoa, Chi ủy Chi bộ Môi trường, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Trung tâm NC Môi trường địa chất Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
16 Phạm Thị Thanh Hải Văn phòng Khoa Viên chức
17 ThS. Đào Trung Thành Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 090-437-0465
18 ThS. Đỗ Cao Cường Công đoàn Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy, Ủy viên BCH Công đoàn Khoa 098-683-8866
19 ThS. Đỗ Thị Hải Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Phòng thí nghiệm Cán bộ giảng dạy, Trưởng PTN 090-446-6505
20 ThS. Hạ Quang Hưng Bộ môn Môi trường cơ sở Cán bộ giảng dạy 091-433-9986
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây