STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại
1 GVC. ThS. Đặng Thị Ngọc Thuỷ Công đoàn Khoa, Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy, Chủ tich Công đoàn Khoa, Ủy viên BCN Công đoàn Trường 098-212-2275
2 GVC. ThS. Nguyễn Mai Hoa Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 098-906-9306
3 GVC. ThS. Nguyễn Quang Minh Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy 098-966-6438
4 GVC. ThS. Phạm Khánh Huy Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy 090-207-1115
5 GVC. ThS. Trần Thị Kim Hà Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy 091-207-6169
6 GVC. TS. Nguyễn Quốc Phi Khoa Môi trường, Hội đồng Khoa, Chi ủy Chi bộ Môi trường, Bộ môn Môi trường cơ sở Phó trưởng khoa 096-908-4679
7 GVC. TS. Trần Thị Thu Hương Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Phòng thí nghiệm Cán bộ giảng dạy, Phó trưởng PTN 098-335-6518
8 GVC.TS. Đỗ Văn Nhuận Hội đồng Khoa, Bộ môn Môi trường cơ sở UV Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy 091-455-7736
9 GVC.TS. Trần Thị Thanh Thuỷ Công đoàn Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Phó trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Chủ tịch Công doàn Khoa 093-898-2288
10 PGS. TS. Nguyễn Phương Hội đồng Khoa, Bộ môn Môi trường cơ sở UV Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy 091-380-0646
11 PGS. TS. Phan Quang Văn Hội đồng Khoa, Bộ môn Kỹ thuật môi trường Trưởng bộ môn 097-998-1206
12 PGS.TS. Đỗ Văn Bình Khoa Môi trường, Hội đồng Khoa, Chi ủy Chi bộ Môi trường, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Trung tâm NC Môi trường địa chất Trưởng bộ môn, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
13 ThS. Đào Trung Thành Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 090-437-0465
14 ThS. Đỗ Cao Cường Công đoàn Khoa, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường Cán bộ giảng dạy, Ủy viên BCH Công đoàn Khoa 098-683-8866
15 ThS. Đỗ Thị Hải Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Phòng thí nghiệm Cán bộ giảng dạy, Trưởng PTN 090-446-6505
16 ThS. Hạ Quang Hưng Bộ môn Môi trường cơ sở Cán bộ giảng dạy 091-433-9986
17 ThS. Hoàng Thị Chung Bộ môn Môi trường cơ sở Cán bộ giảng dạy 098-360-4918
18 ThS. Hoàng Thu Trang Liên Chi đoàn, Văn phòng Khoa Viên chức, Phó Bí thư Liên chi đoàn, Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 093-666-8796
19 ThS. Nguyễn Thị Cúc Bộ môn Môi trường cơ sở Tổ trưởng Tổ Công đoàn BM 098-772-2528
20 ThS. Nguyễn Thị Hồng Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cán bộ giảng dạy 097-464-3031
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây