Thông tin: ThS. Trần Thị Thu Hương

ThS. Trần Thị Thu Hương
Họ tên ThS. Trần Thị Thu Hương
Đơn vị Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Phòng thí nghiệm
Giới tính Nữ
Email huonghumg@gmail.com
Điện thoại 098-335-6518
Quá trình đào tạo
1996 - 2000: Cử nhân, Công nghệ Sinh học, ĐH Khoa học tự nhiên, Việt Nam

10/2005 - 12/2007: Thạc sĩ, Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
11/2005 - 2017: Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

11/2000 - 11/2005: Nghiên cứu viên, Phòng Phân tích và Giám định Thực phẩm, Viện Công nghiệp thực phẩm
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
- Xử lý ô nhiễm môi trường bằng biện pháp sinh học;

- Quan trắc và Phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm trong phòng thí nghiệm ( VILAS 630).
Môn học giảng dạy
Tiếng Anh chuyên ngành, Đại học

Cơ sở Công nghệ sinh học, Đại học

Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, Đại học

VSV học công nghiệp, Đại học

Thực tập sinh học, Đại học

Các quá trình sinh học trong công nghệ môi trường, Đại học

Vi hóa sinh môi trường, Đại học
Đề tài/Dự án tham gia thực hiện
Cấp cơ sở

1. Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật sinh chất hoạt hoá bề mặt sinh học (CHHBMSH) từ vi sinh vật biển nhằm xử lý mùn khoan trong ngành công nghiệp dầu khí, Mã số , Chủ nhiệm đề tài

2. Xác định khả năng sử dụng dầu bằng chất hoạt hoá bề mặt sinh học do chủng Brevebacterium celere sinh ra, Mã số , Chủ nhiệm đề tài
Bài báo tạp chí
Bài báo tạp chí SCI

1. Duong TT., Le TS., Tran TTH., Nguyen TK., Ho TC., Dao TH., Le TPQ., Nguyen HC., Dang DK., Le TTH., Ha PT, Inhibition effect of engineered silver nanoparticles to bloom forming cyanobacteria, 2016


Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Thu Hương, Dương Thị Thủy, Ảnh hưởng độc tính của vật liệu nano đồng đến sự sinh trưởng của Daphnia magna, Tạp chí Sinh học, 2017

2. Trần Thị Thu Hương, Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Nguyễn Trung Kiên, Dương Thị Thủy và nnk, Ảnh hưởng của các vật liệu nano bạc lên sinh trưởng của bèo Lemma sp, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2016

3. Tran TTH, Nguyen TK, Nguyen TTT, Ha PT, Le TPQ, Do VB, Dinh THV, Trinh QH, Duong TT, Nanoparticles as a control for cyanobacterial bloom, J. Viet. Env, 161-166, 2016

4. Trần Thi Thu Hương, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Đào Trọng Hiền và nnk, Ảnh hưởng của vật liệu nano đến sinh trưởng của chủng VKL Microcystis aeruginosa, Journal of Science and Technology, 2015
Báo cáo hội nghị khoa học
Hội nghị khoa học quốc tế

1. Tran THH., Duong TT., Ha PT., Nguyen TK., Dang DK., Dao TH, The initial results for investigating effects of nanomaterials on growth and development of cyanobacterial population on Microcystis aeruginosa, The 4th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Thailand, 65-79, 2015
Khen thưởng
Chiến sỹ thi đua năm học 2010 - 2011, 2012 – 2013; 2014-2015; 2015-2016

Giải khuyến khích “Hội thi Giỏi việc nước, đảm việc nhà” – Công đoàn ngành công nghiệp Việt Nam.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây