Thông tin: GVCC. PGS.TS. Đỗ Văn Bình

Quá trình đào tạo
2001 - 2007: Tiến sỹ, Địa chất thủy văn, ĐH Mỏ Địa Chất,

1995 - 1997: Thạc sỹ, Địa chất thủy văn, ĐH Mỏ Địa Chất,

1982 - 1987: KS, Địa Chất Thủy Văn, ĐH Mỏ Địa Chất,
Quá trình công tác
2015 - Nay: Trưởng Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Môi trường, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường Địa chất, Khoa Môi trường,

2009 - 2015: Trưởng Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, Phó trưởng khoa Môi trường, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường Địa chất, ĐH Mỏ Địa chất,

2005 - 2008: Phó trưởng Bộ môn Địa chất thủy văn, ĐH Mỏ - Địa Chất,

1989 - 1999: Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ĐH Mỏ Địa Chất,

1987 - 1988: SV tốt nghiệp, Hợp đồng lao động, ĐH Mỏ Địa Chất,
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
- Quản lý và phát triển tài nguyên môi trường nước
- Thăm dò tài nguyên Nước khoáng và nước nóng
- Cải tạo và phục hồi môi trường mỏ
- Quản lý môi trường và đánh giá tai biến rủi ro môi trường
- Công nghệ và tự động hoá trong môi trường
- Công nghệ xử lý đất ô nhiễm và nước thải
Sách đã xuất bản
Giáo trình

1. Đỗ Văn Bình, Địa hóa sinh thái môi trường, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, 2015

2. Đỗ Văn Bình, Các phương pháp điều tra Địa sinh thái và môi trường, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, 2012

3. Đỗ Văn Bình, Cơ sở Địa sinh thái, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, 2011

4. Đỗ Văn Bình, Quản lý và phát triển tài nguyên sinh thái nước, Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, 2010

5. Đỗ Văn Bình, Vũ Thu Hiền, Thuỷ văn đại cương, Bộ môn Địa chất thủy văn, 2008

6. Đỗ Văn Bình, Cơ sở Địa chất thuỷ văn, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2000, 2000
Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Trần Thị Thanh thủy , Trường Đại học Mỏ-Địa Chất

2. Lê Lương Hưng , Viện Khoa học Thủy Lợi
Đề tài/Dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các giải pháp lưu giữ nước mưa vào lòng đất phục vụ chống hạn và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng Tây nguyên, Mã số ĐTĐL2007G/44, tham gia

2. Điều tra hiện trạng ô nhiễm Asen trong các hệ thống cấp nước tập trung khu vực nông thôn (thuộc đề án: Giảm thiểu tác hại của Asen trong nguồn nước sinh hoạt tại Việt Nam), Mã số , Thư ký dự án

3. Điều tra thực trạng khai thác nước ngầm, khối lượng, chất lượng nước ngầm ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng trọng điểm trong đó có thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, Mã số , thư ký dự án

4. Đánh giá sự bất ổn định môi trường địa chất tầng nông đới ven bờ sông Hồng khu vực Sơn Tây phục vụ quy hoạch thích ứng dân sinh, Mã số , Tham gia

5. Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất khu vực xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp phòng tránh, Mã số , Tham gia

6. Đánh giá tính bền vững của việc khai thác sử dụng tài nguyên nước ngầm lãnh thổ Việt Nam. Định hướng chiến lược khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước ngầm đến năm 2020, Mã số , Chủ nhiệm đề tài nhánh

Cấp Bộ

1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Mã số , tham gia

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập đề án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò ở Việt Nam, Mã số , tham gia

3. Nghiên cứu sự chu chuyển của các hợp chất hữu cơ khó phân huỷ (POP5) ở một số khu vực kinh tế trọng điểm, Mã số , Thư ký đề tài

4. Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm môi trường nước của khu vực khai thác và chế biến (tuyển) khoáng sản Apatit Lào Cai, Mã số B2009-02-07, 2011, tham gia

5. Biên soạn tài liệu Cơ sỏ Địa sinh thái phục vụ giảng dạy – học tập ngành Kỹ thuật môi trường ở Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Mã số B2011- 07 MT, 2013, chủ nhiệm

6. Khảo sát và đánh giá tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam, Mã số , Chủ nhiệm đề tài nhánh

7. Nghiên cứu và lập lại điều kiện cổ khí hậu trong kỷ Đệ Tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ bằng phương pháp đồng vị nhằm phục vụ dự báo biến đổi khí hậu đến năm 2050, Mã số B2010 - 02 -107 TĐ, 2011, chủ nhiệm

Bài báo tạp chí
Bài báo tạp chí quốc tế

1. Do Van Binh, Source and formation of Arsenic in Ground water in Hanoi,Vietnam., Journal of Groundwater Science and Engineering (China), page 102-108, 2013

2. Dinh Hieu Vu, Kuen Sheng Wang, Jung-Hsing cheng, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Do Van Binh., A new model for adsorption in porous ceramics., Journal of Porus Material.


Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Bùi Học, Đỗ Văn Bình, Nguyễn Chí Nghĩa, Hồ Văn Thuỷ, Xác định thông số Địa chất thuỷ văn để đánh giá khả năng đưa nước thải sau xử lý bổ sung cho nước ngầm ở Quận Long Biên, Hà Nội, Tạp chí Địa kỹ thuật, số 1_2013, trang 58-63, 2013

2. Đỗ Văn Bình, Nguyễn Chí Nghĩa, Một số kết quả nghiên cứu sự lan truyền thuốc trừ sâu tại các điểm chôn lấp ra môi trường đất và nước dưới đất vùng Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Công nghệ Mỏ, 9/2012, 2012

3. Trần Thị Thanh Thuỷ, Đỗ Văn Bình, Đánh giá hiện trạng môi trường nước tỉnh Thái Bình. Đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý, Tạp chí Công nghệ mỏ, số tháng 8/2012, 2012

4. Do Van Binh, Nguyen Van Hoan, Nước thải mỏ than và phương pháp xử lý, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2012

5. Lê Thị Lài, J.Kasbohm,Nguyễn Đức Rỡi, Đoàn Văn Cánh, Đỗ Văn Bình, Preworks for a future IWRM – monitoring of water resources in Nam Dinh province, Journal of Geology, Series B, No.33, 2009

6. Do Van Binh, Features of arsenic distribution in groundwater in Nam Dinh province, Journal of Geology, Series B, No.33, 2009

7. Đỗ Văn Bình, Bùi Học, Đào Đình Thuần, Asen trong nước ngầm và và ảnh hưởng của nó đến sức khoẻ cộng đồng, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3/2001, trang 21-23, 2001

8. Đỗ Văn Bình, Bùi Học, Đào Đình Thuần, Asen trong nước ngầm và và ảnh hưởng của nó đến sức khoẻ cộng đồng, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3/2001, trang 21-23, 2001

9. Đỗ Văn Bình, Đánh giá nguồn nước chảy vào lò nghiêng cánh chìm Phấn Mễ - Thái Nguyên, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 3/1999, trang 12-13, 1999
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Tran Thi Kim Ha, Do Van Binh, Do Thi Hai, Hồ Văn Thủy, Trần Thị Thu Hương, Water quality status and proposed methods to reduce the water polution of Duong Dong river, Phu Quoc island, Kien Giang province, EMNR 2016, , 2016

2. Do Van Binh, Ho Van Thuy, Do Thi Hai, Tran Thi Kim Ha, Trần Hồng Hà, The potential of clean energy use from the hot spring sources in Vietnam for the purpose of serving people's daily lives, EMNR 2016, , 2016

3. Đỗ Văn Bình, Các tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, Hội thảo với chuyên gia Nhật Bản (JICA) do Cục Kiểm soát ô nhiễm – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, , 2016

4. Maria Theresia Schafmeister, Bui Hoc, Le Thi Lai, Pham Khanh Huy, Do Van Binh, Hydrogeochemical Classification of selected samples in the Nam Dinh area, International workshop Environment and sustainable devolopment of traditional craft-settlements, Nam Dinh, pp135-142, 2003

5. Maria Theresia Schafmeister, Bui Hoc, Le Thi Lai, Pham Khanh Huy, Do Van Binh, Application Isotopic Hydrogeological method for investigate groundwater in the Nam Dinh area, International workshop Environment and sustainable devolopment of traditional craft-settlements, Nam Dinh, pp119-127, 2003


Bài báo hội nghị quốc gia

1. Đỗ Văn Bình, Tác động môi trường của dự án khai thác nguồn nước khoáng Thạch Bích, Hội thảo quốc gia Địa sinh thái và công nghệ môi trường, Hà Nội, , 2006
Bài báo hội nghị trường

2. Đặng Hữu Ơn, Đỗ Văn Bình, Nguyễn Chí Nghĩa, Phương pháp thành lập bản đồ thông tin và dự báo nước dưới đất theo các chỉ tiêu tuơng đối, hội nghị khoa học lần thứ 16 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Trang 190-193, 2004
Khen thưởng
- 2015: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 2014: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 2013: Bằng khen của Tổng Hội địa chất Việt Nam

- 2014: Giấy khen của Đảng uỷ Trưòng Đại học Mỏ-Địa Chất

- 2012: Giấy khen của Đảng uỷ Trưòng Đại học Mỏ-Địa Chất

- 2011: Giấy khen của Đảng uỷ Trưòng Đại học Mỏ-Địa Chất

- 2003: Giấy khen của Trưòng Đại học Mỏ-Địa Chất

- 2011: Giấy khen của Giám đốc học viện Quản lý giáo dục

- Nhiều bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội Từ 1989 đến 1995

- Nhiều bằng khen của TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh Từ 1989 đến 1999

- 2007: Giấy khen của Bộ Tư lệnh Pháo Binh

- 2016: Kỷ niệm chương của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 2012: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” - Từ 2005 đến 2012 và từ 2013 đến nay

- 1999: Huy chương “Vì thế hệ trẻ” của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây