Khoa Môi trường - trường ĐH Mỏ - Địa chất

http://env.edu.vn


Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Kế hoạch đào tạo chi tiết ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101)
Kế hoạch đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường (mã ngành 7850101)

Chương trình đào tạo được phân chi tiết theo từng học kỳ như sau:
 
TT Mã môn Tên môn Số tín chỉ Ghi chú
Học kỳ 1
1 7010114 Toán cao cấp 1 3  
2 7080225 Tin học đại cương + TH 3  
3 7020105 Triết học Mác – Lênin 3  
4 7010601 Tiếng Anh 1 3  
5 7010701 Giáo dục thể chất 1 1  
6 7020302 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2  
7   TC_A 2 TC_A
Tổng   17  
Học kỳ 2 
1 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
2 7010120 Xác suất thống kê 3  
3 7020103 Pháp luật đại cương 2  
4 7010602 Tiếng Anh 2 3  
5 7110121 Khoa học môi trường 2  
6 7010702 Giáo dục thể chất 2 1  
7 7110123 Trái đất và tài nguyên thiên nhiên 2  
8 7110122 Khoa học biến đổi khí hậu 2  
9   TC_A 2 TC_A
Tổng   19  
Học kỳ 3 
1 7110206 Cơ sở Địa sinh thái - Địa môi trường 2  
2 7110223 Quản lý môi trường 2  
3 7110124 Môi trường trong hoạt động khoáng sản 2  
4 7110104 Đánh giá rủi ro tai biến thiên nhiên 2  
5 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
6 7110317 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường 2  
7 7110145 Thực tập môi trường trong hoạt động khoáng sản 1  
8 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
9 7010703 Giáo dục thể chất 3 1  
10   TC_A 2 TC_A
11   TC_C 2 TC_C
Tổng   20  
Học kỳ 4 
1 7110110 Luật và chính sách môi trường 2  
2 7110103 Đánh giá môi trường chiến lược 2  
3 7110141 Phương pháp nghiên cứu trong quản lý tài nguyên và môi trường 2  
4 7110128 Quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường 2  
5 7110111 Môi trường phóng xạ 2  
6 7110108 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2  
7 7110227 Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ 2  
8 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3  
9 7110147 Thực tập Quản lý tài nguyên và môi trường 1  
10   TC_B 2 TC_B
Tổng   20  
Học kỳ 5 
1 7110139 Thống kê xã hội học 2  
2 7110228 Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước 2  
3 7110127 Quản lý chất lượng môi trường không khí 2  
4 7110131 Hệ thống thông tin môi trường 2  
5 7110138 Kiểm toán môi trường 2  
6 7110302 Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo 2  
7 7110133 Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường 2  
8 7300101 Công tác quốc phòng – an ninh 3  
9   TC_B 2 TC_B
10   TC_C 2 TC_C
Tổng   21  
Học kỳ 6 
1 7110314 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 2  
2 7110130 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường 2  
3 7110137 Tiếng Anh chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường 2  
4 7110142 Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển 2  
5 7110125 Quy hoạch môi trường cho phát triển bền vững 2  
6 7110129 Quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2  
7 7110148 Thực tập Quy hoạch môi trường 1  
8 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 5  
9   TC_B 2 TC_B
10   TC_C 2 TC_C
Tổng   22  
Học kỳ 7 
1 7110140 Giáo dục và truyền thông môi trường 2  
2 7110126 Quản lý tai biến và rủi ro môi trường 2  
3 7110134 Ứng dụng tin học trong quản lý môi trường 2  
4 7110135 Thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 2  
5 7110132 Hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định quản lý môi trường  2  
7   TC_B 2 TC_B
8   TC_C 3 TC_C
Tổng   15  
Học kỳ 8 
1 7110150 Thực tập tốt nghiệp 2  
2 7110151 Khóa luận tốt nghiệp 8  
Tổng     10  

Tự chọn A
TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
1 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2
2 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2
3 7000005 Tâm lý học đại cương 2
4 7010401 Autocad + TH 2
5 7050711 Địa lý kinh tế xã hội 2
6 7070107 Luật Kinh tế 2
7 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

Tự chọn B
TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
1 7110103 Đánh giá môi trường chiến lược 2
2 7110106 Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất 2
3 7110116 Phương pháp toán xử lý tài liệu địa môi trường 3
4 7110136 Du lịch địa sinh thái 2
5 7110149 Thực tập du lịch địa sinh thái 1
6 7110145 Thực tập môi trường trong hoạt động khoáng sản 1
7 7110146 Thực tập điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất 1
8 7110144 Luật biển Quốc tế và Việt Nam 2
9 7110211 Địa lý sinh thái môi trường 2
10 7110143 Chính sách về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 2
11 7110114 Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường 2
12 7110105 Địa y học 2
13 7110208 Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 2

Tự chọn C
TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
2 7010405 Vẽ kỹ thuật và AUTOCAD 3
3 7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3
4 7050305 Cơ sở viễn thám 3
5 7080118 Thiết kế Website 2
6 7100235 Quy hoạch và thiết kế đô thị 3
7 7110101 Công nghệ GIS trong quản lý môi trường 2
8 7110105 Địa y học 2
9 7110106 Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất 3
10 7110109 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2
11 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2
12 7110203 Các quá trình Sinh học trong Công nghệ Môi trường 2
13 7110210 Địa hóa Sinh thái Môi trường 2
14 7110213 Giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng chất thải 2
15 7110214 Kiểm soát chất thải nguy hại 2
16 7110219 Môi trường và con người 2
17 7110222 Phương pháp đồng vị trong Địa sinh thái và môi trường 2
18 7110224 Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp 2
19 7110225 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2
20 7110229 Quản lý và tái sử dụng chất thải 3
21 7110231 Sinh thái học môi trường 2
22 7110233 Tài nguyên khí hậu 2
23 7110304 Hệ thống quản lý nước thải mỏ 2
24 7110315 Quản lý khí độc hại trong khai thác mỏ hầm lò và xây dựng công trình ngầm 2
25 7110316 Quản lý môi trường trong công nghiệp dầu khí 2 

Tác giả bài viết: Khoa Môi trường

Nguồn tin: Ban Truyền thông Khoa Môi trường:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây