Quy định Văn hóa học đường của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thứ sáu - 15/09/2017 09:05 2.059 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Số: 835/QĐ-MĐC-CTCT-SV

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định Văn hóa học đường của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Căn cứ Chương VI của "Điều lệ trường đại học" ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy định về Văn hóa học đường của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, được áp dụng cho sinh viên hệ chính quy của Nhà trường.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Bảo vệ, Ban Quản lý Ký túc xá, các Khoa, các đơn vị có liên quan và sinh viên hệ chính quy của Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Đoàn TN; Hội Sinh viên Trường;

- Các lớp sinh viên;

- Website Nhà trường;

- Lưu HCTH; CTCT-SV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Bùi Xuân Nam


 

========================================================================================
 

QUY ĐỊNH

VỀ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG  CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

(Ban hành kèm theo số835/QĐ-MĐC-CTCT-SV, ngày 06 tháng 8 năm 2014  của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về trang phục, giao tiếp, ứng xử, bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường của sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

1.2. Mục đích

- Hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, hiện đại, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và điều kiện đặc thù của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Thể hiện tính văn minh, lịch sự, tôn trọng mọi người và tôn trọng bản thân; góp phần giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của sinh viên trong học tập và rèn luyện.

- Là căn cứ để đánh giá, xét khen thưởng và kỷ luật khi sinh viên vi phạm các chuẩn mực văn hóa học đường.

2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1. Quy định về trang phục

-  Khi đến trường, sinh viên phải đeo đúng thẻ của mình đã được Nhà trường cấp; mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, kín đáo (mặc áo sơ mi, nếu trang phục là áo phông phải có cổ áo, tay áo lịch sự; mặc quần dài; đi giầy hoặc dép có quai hậu; sinh viên nữ không mặc váy quá ngắn, váy xẻ cao hoặc quá mỏng; khuyến khích sinh viên mặc áo có logo quảng bá hình ảnh của Nhà trường)

- Khi tham dự các buổi lễ, hội nghị, đại hội, ngoài trang phục quy định ở trên nam sinh viên mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu, thắt cà vạt, mùa đông khoác áo vest;   nữ sinh viên mặc áo dài truyền thống, mùa đông khoác áo vest.

- Sinh viên là công an, bộ đội,… được phép sử dụng trang phục của ngành. Sinh viên là người dân tộc thiểu số, lưu học sinh nước ngoài thì được sử dụng trang phục dân tộc khi đến trường.

- Sinh viên khi lao động, làm việc trong phòng thí nghiệm, thực hành, luyện tập thể dục thể thao, học các môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất được sử dụng trang phục theo quy định riêng.

2.2. Quy định về giao tiếp ứng xử

- Sinh viên phải có thái độ lịch sự, tôn trọng lễ phép đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên của Nhà trường.

- Có thái độ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau; không có những hành vi, biểu hiện thiếu văn hóa như nói tục, chửi bậy, cãi nhau; không sử dụng điện thoại di động khi lên lớp, dự họp.

- Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người khác.

- Khi tham gia hội họp, sinh hoạt, học tập phải đúng giờ, đúng thành phần. Vắng mặt phải báo cáo xin phép trước với người chủ trì. Phát biểu phải được sự đồng ý của người chủ trì, giữ thái độ đúng mực, không nói chen ngang khi phát biểu, thảo luận.

2.3. Quy định về bảo vệ tài sản

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy định chung của Nhà trường, các quy định của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Phòng Quản trị thiết bị, Ban Quản lý Ký túc xá, Phòng Bảo vệ về việc sử dụng và bảo vệ tài sản nhà trường.

- Sinh viên phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và sử dụng an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả tài sản của Nhà trường và của cá nhân. Không hủy hoại, phá phách làm hư hỏng các trang thiết bị và các tài sản khác của Nhà trường; tắt đèn, quạt và các thiết bị điện trong các phòng học sau khi tan học; tắt điện, nước khi ra khỏi phòng ở ký túc xá.

- Đối với các phòng làm việc, phòng học có trang bị điều hòa cần sử dụng điều hòa hợp lý, chỉ nên đặt nhiệt độ ≥ 25­o C; khi ra khỏi phòng phải tắt điều hòa.

2.4.  Quy định về giữ gìn an ninh trật tự

- Nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định của Nhà trường và đơn vị nơi đến làm việc, học tập, nghiên cứu, giảng dạy.

- Thực hiện đúng các quy định về tạm trú, tạm vắng.

- Thực hiện các hình thức sinh hoạt tập thể (chơi thể thao, sinh hoạt các câu lạc bộ) đúng nơi quy định.

- Không tự ý tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng, tuyên truyền thông tin sai lệch; không chứa chấp các loại tội phạm, cấm đánh bạc, cá độ, trộm cắp dưới mọi hình thức; không tự ý tổ chức uống rượu, bia trong khuôn viên trường.

- Không giảng dạy, phát ngôn hoặc có các hình thức, hành vi xuyên tạc nội dung giáo dục, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo, tuyên truyền chống phá nhà nước; không tham gia biểu tình, lập hội và các hình thức hoạt động khác trái với quy định của pháp luật.

- Không tham gia vào các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan; cấm in sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy.

- Không tàng trữ, vận chuyển, trao đổi, mua bán, sử dụng, mang vũ khí, hung khí, chất cháy, nổ, các loại hóa chất độc hại trái phép trong khuôn viên trường và ngoài trường theo quy định của pháp luật.

- Không đi lại trong khuôn viên trường trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5h30 sáng hôm sau, ngoại trừ lực lượng bảo vệ, thanh niên xung kích đang làm nhiệm vụ, các trường hợp cấp cứu và các trường hợp đặc biệt khác có đăng ký trước.

2.5. Quy định về an toàn giao thông

- Sinh viên phải tuyệt đối chấp hành đúng Luật giao thông đường bộ, các biển báo cấm, hiệu lệnh chỉ dẫn giao thông trong khu vực trường và hướng dẫn của lực lượng bảo vệ. Không chở vượt quá số người quy định, chạy xe quá tốc độ cho phép, chạy ngược chiều, chạy xe thành nhiều hàng, lạng lách, đánh võng....

- Sinh viên phải để xe đúng nơi quy định, không đi xe đạp, xe máy, ô tô trong khuôn viên nhà trường. Trong giờ học, giờ làm việc không tụ tập để xe máy, xe đạp trên đường đi, trên sân trường (trừ những nơi được phép theo quy định).

2.6.  Quy định về giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường

- Sinh viên cần phải chấp hành đúng nội quy, quy định của Nhà trường, có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch đẹp. Nghiêm cấm việc vứt rác bừa bãi, làm bẩn, ô nhiễm trong khuôn viên Trường.

- Không hút thuốc lá trong khuôn viên trường

- Không treo, dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ, phát tờ rơi khi chưa được phép của Nhà trường.

- Không tự ý viết, vẽ dán lên tường, bàn, ghế trong các phòng học, phòng họp, phòng ở ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn viên Trường. Chỉ được dán những thông báo liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của lớp, của khoa hoặc của Trường tại bảng tin theo đúng quy định.

- Không chặt phá cây, bẻ cảnh, hái quả, trèo qua cổng, tường rào, ống nước nhà tầng…. và buôn bán trong khuôn viên trường.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Nhiệm vụ của các đơn vị trong trường

- Phòng Bảo vệ chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở sinh viên thực hiện Quy định của sinh viên khi ra, vào cổng trường.

- Phòng Quản trị Thiết bị và Ban Quản lý Ký túc xá thường xuyên kiểm tra nhắc nhở sinh viên thực hiện Quy định tại các khu giảng đường và khu ký túc xá.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên kiểm tra và xử lý sinh viên vi phạm Quy định trong khuôn viên Trường. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ 01 tuần/lần và kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

- Ban Chủ nhiệm các Khoa, các bộ môn, cán bộ quản sinh và giảng viên có trách nhiệm phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực thiện Quy định này của sinh viên khi học tập trên lớp.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên chủ trì theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy định này.

- Các đơn vị khác trong trường có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở, giáo dục sinh viên thực hiện nghiêm túc Quy định này.

3.2. Khen thưởng và xử lý vi phạm

- Thực hiện nghiêm túc quy định này là một trong các tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể lớp và cá nhân sinh viên theo học kỳ và cả năm học.

- Sinh viên vi phạm một trong các nội dung của quy định này sẽ bị xử lý theo các hình thức dưới đây:

 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

(Số lần tính trong kỳ)

Vi phạm lần 01

Vi phạm lần 02

Vi phạm lần 03

1

Trang phục

Nhắc nhở

Khiển trách, hạ 01 mức kết quả rèn luyện thực tế

Cảnh cáo hạ 02 mức kết quả rèn luyện thực tế

2

Giao tiếp và ứng xử

Khiển trách

Cảnh cáo hạ 02 mức kết quả rèn luyện thực tế

Đình chỉ học tập 01 năm

3

Bảo vệ tài sản

Khiển trách

Cảnh cáo hạ 02 mức kết quả rèn luyện thực tế

Đình chỉ học tập 01 năm

4

An ninh trật tự

Khiển trách hạ 01 bậc điểm rèn luyện

Cảnh cáo hạ 02 bậc điểm rèn luyện

Đình chỉ học tập 01 năm

5

An toàn giao thông

Nhắc nhở, trừ điểm rèn luyện

Khiển trách, hạ 01 bậc điểm rèn luyện

Cảnh cáo hạ 02 bậc điểm rèn luyện

6

Giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường

Nhắc nhở, trừ điểm rèn luyện

Khiển trách, hạ 01 bậc điểm rèn luyện

Cảnh cáo hạ 02 mức kết quả rèn luyện thực tế

- Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, ngoài các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định, sinh viên còn phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại; nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

- Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những nội dung không còn phù hợp, phòng Công tác chính trị - Sinh viên là đơn vị tham mưu đề xuất kịp thời để sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
 

- Ban Giám hiệu;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Đoàn TN; Hội Sinh viên Trường;

- Các lớp sinh viên;

- Website Nhà trường;

- Lưu HCTH; CTCT-SV.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Bùi Xuân Nam

 

Nguồn tin: ctsv.humg.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=197:quy-dinh-van-hoa-hoc-duong-cua-truong-dai-hoc-mo-dia-chat&catid=35:van-ban-noi-bo&Itemid=17

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây