Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm học 2019-2020

Chủ nhật - 18/08/2019 22:40 1.489 0
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học chính quy năm 2019
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học chính quy năm 2019 như sau:
I. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
  1. Danh sách ngành và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển​
TT Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu XT theo điểm thi THPT Điểm xét Tiêu chí phụ
A Hệ Đại học tại Hà Nội, Vũng Tàu     1030
1  Quản trị kinh doanh
 Gồm các chuyên ngành:
       Quản trị kinh doanh
       Quản trị kinh doanh Dầu khí
       Quản trị kinh doanh Mỏ
       Quản trị thương mại điện tử
7340101
7340101_V
A00; A01; D01; D07 100 ≥ 14.00 Toán
2 Kế toán
Gồm các chuyên ngành:
       Kế toán
       Kế toán tài chính công
7340301
7340301_V
A00; A01; D01; D07 100 ≥ 14.00 Toán
3 Tài chính - ngân hàng
Gồm các chuyên ngành:
       Tài chính – Ngân hàng
7340201
7340201_V
A00; A01; D01; D07 50 ≥ 14.00 Toán
4 Công nghệ thông tin
Gồm các chuyên ngành:
       Tin học Kinh tế
       Công nghệ phần mềm
       Mạng máy tính
       Khoa học máy tính ứng dụng
       Công nghệ thông tin địa học
       Hệ thống thông tin
7480201
7480201_V
A00; A01; C01; D01 200 ≥ 15.00 Toán
5  Địa tin học 7480201TD A00; A01; B00; D01 40 ≥ 14.00 Toán
6 Kỹ thuật dầu khí
Gồm các chuyên ngành:
       Khoan khai thác
       Khoan thăm dò- khảo sát
       Thiết bị dầu khí
       Địa chất dầu khí
7520604
7520604_V
A00; A01 40 ≥ 15.00  
7 Công nghệ kỹ thuật hoá học
Gồm các chuyên ngành:
       Lọc – Hóa dầu
7510401
7510401_V
A00; A01; D07 20 ≥ 15.00 Toán
8 Kỹ thuật địa vật lý
Gồm các chuyên ngành:
       Địa vật lý
7520502
 
A00; A01 20 ≥ 15.00 Toán
9 Kỹ thuật cơ khí
Gồm các chuyên ngành:
       Máy và Thiết bị mỏ
       Máy và Tự động thủy khí
       Công nghệ chế tạo máy
       Cơ khí ô tô
7520103
7520103_V
A00; A01 90 ≥ 14.00 Toán
10 Kỹ thuật điện
Gồm các chuyên ngành:
       Điện công nghiệp
       Hệ thống điện
       Điện – Điện tử
7520201
7520201_V
A00; A01 40 ≥ 14.00 Toán
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Gồm các chuyên ngành:
       Tự động hóa
7520216
 
A00; A01; D07 20 ≥ 17.50 Toán
12 Kỹ thuật môi trường
Gồm các chuyên ngành:
       Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
       Kỹ thuật môi trường
7520320
 
A00; A01; B00 20 ≥ 14.00 Toán
13 Kỹ thuật địa chất
Gồm các chuyên ngành:
       Kỹ thuật địa chất
       Địa chất công trình – Địa kỹ thuật
       Địa chất thủy văn – Địa chất công trình
       Nguyên liệu khoáng
       Địa chất thăm dò
7520501
 
A00; A01; A04; A06 20 ≥ 14.00 Toán
14 Địa chất học
Gồm các chuyên ngành:
       Địa chất học
7440201
 
A00; A01; A04; A06 20 ≥ 14.00 Toán
15 Địa kỹ thuật xây dựng
Gồm các chuyên ngành:
       Địa kỹ thuật xây dựng
7580211
 
A00; A01; A04; A06 20 ≥ 14.00 Toán
16 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Gồm các chuyên ngành:
       Trắc địa
       Trắc địa mỏ và Công trình
       Địa chính
       Bản đồ
       Trắc địa ảnh, viễn thám và Hệ thông tin địa lý
       Trắc địa – Bản đồ
7520503
 
A00; A01; C01; D01 40 ≥ 14.00 Toán
17 Quản lý đất đai
Gồm các chuyên ngành:
       Quản lý đất đai
7850103
 
A00; A01; B00; D01 40 ≥ 14.00 Toán
18 Kỹ thuật mỏ
Gồm các chuyên ngành:
       Khai thác mỏ
7520601
 
A00; A01; C01; D01 40 ≥ 14.00 Toán
19 Kỹ thuật tuyển khoáng
Gồm các chuyên ngành:
       Tuyển khoáng và Tuyển luyện quặng kim loại
7520607
 
A00; A01; D01; D07 40 ≥ 14.00 Toán
20 Kỹ thuật xây dựng
Gồm các chuyên ngành:
       Xây dựng công trình ngầm và mỏ
       Xây dựng công trình ngầm
       Xây dựng dân dụng và công nghiệp
       Xây dựng hạ tầng cơ sở
7580201
7580201_V
A00; A01; C01; D07 40 ≥ 14.00 Toán
21 Kỹ thuật hoá học – CTTT
Gồm các chuyên ngành:
       Lọc – Hóa dầu
7520301
 
A00; A01; D01; D07 30 ≥ 15.00 Toán
  1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
  1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ  ngày 19/8/2019 đến ngày 27/8/2019
  2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
- Bản photo giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia
  1. Địa điểm nhận hồ sơ:
Bộ phận 1 cửa - tầng 1 Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Gửi qua chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học (C203) Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
  1. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ Nguyện vọng
  1. Thời gian công bố kết quả xét tuyển, xác nhận nhập học và nhập học
- Công bố kết quả trúng tuyển ngày 28/8/2019.
Thí sinh xác nhận nhập học đến hết 17h00 ngày 05/9/2019.
- Thí sinh làm thủ tục nhập học từ 8h00 ngày 06/9/2019.
II. Xét tuyển theo học bạ
1. Chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển 
Thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả học tập trong 3 học kỳ (Lớp 11, và học kỳ I lớp 12). Xét tuyển thí sinh theo học bạ với các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT:  lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên
TT Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu XT theo học bạ
1 Quản trị kinh doanh
Gồm các chuyên ngành:
       Quản trị kinh doanh
       Quản trị kinh doanh Dầu khí
       Quản trị kinh doanh Mỏ
       Quản trị thương mại điện tử
7340101 A00; A01; D01; D07 20
2 Kế toán
Gồm các chuyên ngành:
       Kế toán
       Kế toán tài chính công
7340301 A00; A01; D01; D07 20
3 Tài chính - ngân hàng
Gồm các chuyên ngành:
       Tài chính doanh nghiệp
7340201 A00; A01; D01; D07 20
4 Kỹ thuật dầu khí
Gồm các chuyên ngành:
       Khoan khai thác
       Khoan thăm dò- khảo sát
       Thiết bị dầu khí
       Địa chất dầu khí
7520604 A00; A01 20
5 Công nghệ kỹ thuật hoá học
Gồm các chuyên ngành:
       Lọc – Hóa dầu
7510401 A00; A01; D07 10
6 Kỹ thuật địa vật lý
Gồm các chuyên ngành:
       Địa vật lý
7520502 A00; A01 10
7 Kỹ thuật cơ khí
Gồm các chuyên ngành:
       Máy và Thiết bị mỏ
       Máy và Tự động thủy khí
       Công nghệ chế tạo máy
       Cơ khí ô tô
7520103 A00; A01 20
8 Kỹ thuật điện
Gồm các chuyên ngành:
       Điện công nghiệp
       Hệ thống điện
       Điện – Điện tử
7520201 A00; A01 20
9 Kỹ thuật môi trường
Gồm các chuyên ngành:
       Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
       Kỹ thuật môi trường
7520320 A00; A01; B00 40
10 Kỹ thuật địa chất
Gồm các chuyên ngành:
       Kỹ thuật địa chất
       Địa chất công trình – Địa kỹ thuật
       Địa chất thủy văn – Địa chất công trình
       Nguyên liệu khoáng
       Địa chất thăm dò
7520501 A00; A01; A04; A06 20
11 Địa chất học
Gồm các chuyên ngành:
       Địa chất học
7440201 A00; A01; A04; A06 10
12 Địa kỹ thuật xây dựng
Gồm các chuyên ngành:
       Địa kỹ thuật xây dựng
7580211 A00; A01; A04; A06 20
13 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Gồm các chuyên ngành:
       Trắc địa
       Trắc địa mỏ và Công trình
       Địa chính
       Bản đồ
       Trắc địa ảnh, viễn thám và Hệ thông tin địa lý
7520503 A00; A01; C01; D01 30
14 Quản lý đất đai
Gồm các chuyên ngành:
       Quản lý đất đai
7850103 A00; A01; B00; D01 30
15 Kỹ thuật mỏ
Gồm các chuyên ngành:
       Khai thác mỏ
7520601 A00; A01; C01; D01 40
16 Kỹ thuật tuyển khoáng
Gồm các chuyên ngành:
       Tuyển khoáng và Tuyển luyện quặng kim loại
7520607 A00; A01; D01; D07 20
17 Kỹ thuật xây dựng
Gồm các chuyên ngành:
       Xây dựng công trình ngầm và mỏ
       Xây dựng công trình ngầm
       Xây dựng dân dụng và công nghiệp
       Xây dựng hạ tầng cơ sở
7580201 A00; A01; C01; D07 20
18 Công nghệ kỹ thuật hoá học – CTTT
Gồm các chuyên ngành:
       Lọc – Hóa dầu
7510401 A00; A01; D01; D07 10
19  Địa tin học 7480201TD A00; A01; B00; D01 20
2. Quy định về hồ sơ
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (chi tiết).
(2) Các giấy tờ thí sinh nộp kèm theo gồm:
+ Bản photo công chứng học bạ THPT.
+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành.
-- Hướng dẫn ghi điểm xét tuyển - ví dụ tổ hợp A00: 
  Toán Hóa
Kỳ 1 lớp 11 5.5 6.5 7.3
Kỳ 2 lớp 11 5.7 6.1 7.2
Kỳ 1 lớp 12 5.9 6.3 7.4
Toán = (5.5 +5.7 +5.9)/3 = 5.7
Lý =       (6.5+6.1+6.3)/3 = 6.3
Hóa =    (7.3+7.2+7.4)/3 = 7.2
Điểm xét tuyển: = 5.7 + 6.3 + 7.2 = 19.2
Nhập vào là 19.2
3. Hình thức đăng ký Đăng kí xét tuyển theo một trong ba hình thức sau ) :
Đăng ký trực tuyến (tại đây).
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
4. Thời gian nộp hồ sơ:
- Từ  ngày 19/8/2019  đến ngày 26/8/2019
Xét tuyển, gửi giữ liệu về Bộ, công bố kết quả dự kiến trước ngày 28/8/2019 trên website.
- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước ngày 05/9/2019 và  phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (xem thông báo chi tiết trên website).
Hết thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như không có nhu cầu nhập học.
5. Lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển theo học bạ:
30.000 đồng / 1 ngành
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến, Sau khi đăng ký xong cần nộp lệ phí bằng cách chuyển tiền về:
Tài khoản: 2151 000 0006942
Tên tài khoản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Địa chỉ: 18 phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Cầu Giấy
Số tiền: xx.xxx VND
Nội dung: Nguyễn Văn A  - Số CMND/thẻ căn cước -  nộp lệ phí đăng ký xét tuyển học bạ

 

Nguồn tin: Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây