Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

I. MỤC TIÊU
 • Phát triển Khoa trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực môi trường, mang tính đặc thù về ngành nghề liên quan đến các hoạt động khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • Xây dựng môi trường học thuật sáng tạo, cởi mở và chuẩn hóa theo các chương trình quốc tế; thu hút sinh viên ưu tú, học giả xuất sắc trong và ngoài nước đến học tập, nghiên cứu và làm việc.
 • Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của Khoa đạt mức cao theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc gia hoặc khu vực; đưa Khoa dần lên nhóm đầu về xếp hạng khả năng việc làm của người tốt nghiệp.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
 • Phát triển chú trọng chất lượng, không vội tăng về quy mô đào tạo; tập trung khai thác và phát huy những thế mạnh cốt lõi trong đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu mũi nhọn, ưu tiên một số lĩnh vực khoa học đặc thù liên quan đến định hướng đào tạo chung của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 • Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, trang bị kiến thức nền tảng vững chắc, đồng thời chú trọng phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức đào tạo, ứng dụng những công nghệ giáo dục mới, thúc đẩy quá trình tự học qua nghiêncứu, sáng tạo và trải nghiệm.
 • Phát triển hài hòa và gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu ứng dụng và triển khai; gắn kết nghiên cứu với đào tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức và thương mại hóa sản phẩm; chú trọng đồng thời nâng cao thành tích và phát triển tiềm lực nghiên cứu.
 • Phát triển theo định hướng hội nhập với khu vực và quốc tế, tiếp thu chọn lọc những mô hình và kinh nghiệm thành công của các trường đại học đầu ngành trong và ngoài nước. Đào tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh, nâng cao trách nhiệm xã hội, coi người học là chủ thể, trung tâm của mọi hoạt động. toàn cầu.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
 • Phát huy năng lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ;
 • Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
 • Xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao theo định hướng ứng dụng;
 • Tăng cường truyền thông và phát triển thương hiệu;
 • Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về môi trường tại Việt Nam và trên thế giới;
 • Thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây