Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường


 • Phòng 608, Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất
 • Số 18, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • 0243 7522492
 • diasinhthai-cnmt@humg.edu.vn
 • http://env.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Địa sinh thái (nay là Địa sinh thái và Công nghệ môi trường) thành lập theo Quyết định số ../QĐ-MĐC, ngày    tháng 06 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Bộ môn đang đào tạo sinh viên theo các hướng chuyên sâu:

 • Quản lý tài nguyên môi trường
 • Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường
 • Công nghệ môi trường

Hiện nay Bộ môn có 05 NCS trong và ngoài nước. Dự kiến đến năm 2018 Bộ môn có 6 tiến sĩ trong đó có 01 PGS.

Hiện nay, Bộ môn quản lý hơn 30 môn học chuyên ngành và quản lý chuyên ngành đào tạo Địa sinh thái và Công  nghệ môi trường.

2. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Đào tạo các bậc cao đẳng, đại học và trên đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) các chuyên ngành môi trường hiện có trong Khoa. Giảng dạy các môn học khác cho các ngành có liên quan trong Trường;
 • Giúp Hiệu trưởng, BCN Khoa xây dựng phương hướng phát triển, qui mô đào tạo, nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành. Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ sản xuất. Hợp tác chương trình hợp tác quốc tế. Xây dựng, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ.
 • Xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn.
 • Quản lý toàn diện cán bộ công chức trong Bộ môn, sinh viên chuyên ngành đào tạo.

Kết quả đạt được xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển

 • Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, thuộc ngành Kỹ thuật môi trường.
 • Cùng với Khoa môi trường, xây dựng chương trình đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật môi trường.
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Hiện nay số bài báo khoa đã công bố: 64 bài, trong đó hơn 11 bài công bố trên tạp chí nước ngoài.
 • Đã và đang chủ trì: 01 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ và trọng điểm cấp Bộ, hơn 7 đề tài cấp cơ sở.
 • Viết và xuất bản nhiều giáo trình bài giảng các cấp
 • Hợp tác khoa học với nhiều quốc gia, trường đại học: Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…  

3. Những mục tiêu và định hướng trong giai đoạn tới của đơn vị

Trong giai đoạn 2016-2020 Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 • Xây dựng Bộ môn thành một tập thể vững mạnh về tư tưởng, thống nhất về hành động.
 • Nâng cao kiến thức chuyên môn của cán bộ. Phấn đấu đến năm 2018, Bộ môn có 6 tiến sĩ, chiếm 50% số cán bộ trong bộ môn, có 01 PGS.
 • Tham gia cùng Khoa Môi trường đào tạo cao học trong năm 2017.
 • Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ giảng viên về kỹ năng giảng dạy và kỹ năng quản lý cho cán bộ
 • Tăng cường cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, đảm bảo chất lượng giảng dạy. Tăng cường công tác giảng dạy và nghiên cứu nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất.

4. Các hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân trong đơn vị

Bộ môn 5 năm liền liên tục là đơn vị xuất sắc của Trường. Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 18 lần, cấp bộ 01 lần; có 4 lượt cán bộ được Bộ trưởng tặng bằng khen, 01 lượt Thủ tướng tặng bằng khen, nhiều lượt cán bộ đạt danh hiệu cán bộ đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


GVC. ThS. Nguyễn Mai Hoa

GVC. ThS. Nguyễn Mai Hoa

Cán bộ giảng dạy
GVC. ThS. Nguyễn Quang Minh

GVC. ThS. Nguyễn Quang Minh

Cán bộ giảng dạy
GVC. ThS. Trần Thị Kim Hà

GVC. ThS. Trần Thị Kim Hà

Cán bộ giảng dạy
GVC. TS. Phạm Khánh Huy

GVC. TS. Phạm Khánh Huy

Cán bộ giảng dạy
GVC. TS. Trần Thị Thu Hương

GVC. TS. Trần Thị Thu Hương

Cán bộ giảng dạy
GVC.TS. Trần Thị Thanh Thuỷ

GVC.TS. Trần Thị Thanh Thuỷ

Phó trưởng bộ môn
ThS. Đỗ Cao Cường

ThS. Đỗ Cao Cường

Cán bộ giảng dạy
ThS. Đỗ Thị Hải

ThS. Đỗ Thị Hải

Cán bộ giảng dạy
ThS. Trần Hồng Hà

ThS. Trần Hồng Hà

Cán bộ giảng dạy
TS. Trần Anh Quân

TS. Trần Anh Quân

Cán bộ giảng dạy
TS. Vũ Thị Phương Thảo

TS. Vũ Thị Phương Thảo

Cán bộ giảng dạy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây