Bộ môn Kỹ thuật môi trường


  • Phòng 209 nhà F, Trường Đại học Mỏ-Địa chất
  • Số 18, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • 043 7525197
  • kythuatmoitruong@humg.edu.vn
  • http://env.edu.vn/official/Bo-mon-Ky-thuat-moi-truong/

Thông tin chung:

- Văn phòng: Phòng 202 nhà F, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Địa chỉ: Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Số ĐT: 02437525197

- Email: kythuatmoitruong@humg.edu.vn

- Webiste: http://env.edu.vn/official/Bo-mon-Ky-thuat-moi-truong/

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Kỹ thuật môi trường được thành lập theo Quyết định số 302/QĐ-MĐC ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ban đầu bộ môn lấy tên gọi Kỹ thuật môi trường mỏ, sau này để phù hợp với đặc thù ngành cũng như nhu cầu đào tạo của sinh viên, nhu cầu lao động và chương trình đào tạo, Nhà trường đã quyết định đổi tên bộ môn thành Kỹ thuật môi trường. Với đội ngũ cán bộ khi mới thành lập còn khá khiêm tốn gồm 03 người đến nay số lượng cán bộ của bộ môn lên tới 10 cán bộ có trình độ đào tạo từ thạc sỹ trở lên. Với chuyên môn đào tạo gần và đúng với ngành đào tạo, các cán bộ của bộ môn luôn tham gia các khóa học đào tạo để nâng cao trình độ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Số lượng sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng đã được xuất bản đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường và các ngành chuyên môn khác.

Cùng với quá trình đổi mới và phát triển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, bộ môn Kỹ thuật môi trường đang tích cực triển khai các hoạt động đổi mới trên toàn bộ các lĩnh vực: Quản lý, Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ sở vật chất. Chương trình đào tạo được đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại và hội nhập. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo theo hướng chuyên sâu. Mở rộng các chương trình đào tạo đặc biệt (Chương trình đào tạo chất lượng cao), phát triển đào tạo sau đại học. Kết hợp đào tạo lý thuyết và kỹ năng thực hành. Gắn chặt đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước được phát triển mạnh mẽ. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho học tập, thực hành và nghiên cứu được tăng cường và ngày càng hoàn thiện. Cơ chế quản lý mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm đang được triển khai từng bước. Một môi trường học tập, làm việc và nghiên cứu khoa học thuận lợi, thân thiện đã được tạo lên, có sức hấp dẫn đối với sinh viên và cán bộ khoa học có trình độ cao.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Khi thành lập, Bộ môn có 03 cán bộ thuộc biên chế giảng dạy trong đó: 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ và 01 Cử nhân. Đến nay, tổng số cán bộ của bộ môn là 10 người (09 cán bộ giảng dạy, 01 cán bộ phục vụ giảng dạy) thuộc biên chế của trường.

3. Cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm

Hiện nay, Bộ môn được Nhà trường sắp xếp nơi làm việc gồm: 01 Văn phòng bộ môn (Phòng 202 nhà F, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất) và 01 Phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường (Phòng 206 nhà F, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

Văn phòng bộ môn là nới làm việc, thực hiện chức năng quản lý hành chính, tiếp đón sinh viên, hoạt động đối nội và đối ngoại. Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu làm việc hàng ngày của các cán bộ trong bộ môn.

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường, tuy mới được Nhà trường đầu tư, cơ sở vật chất, dụng cụ thí nghiệm còn khiêm tốn, nhưng cũng đáp ứng được nhu cầu thực tập thí nghiệm của sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật môi trường. Bộ môn cũng liên kết với các phòng thí nghiệm khác trong Khoa và trong Nhà trường để tạo điều kiện học tập, thực hành và thí nghiệm tốt nhất cho sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tay nghề sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

4. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ và sinh viên Bộ môn Kỹ thuật môi trường. Trong công tác đào tạo thời gian qua, Nhà trường đã giao chỉ tiêu đào tạo với số lượng sinh viên ngày một tang, các khóa học ra trường đều có công việc ổn định, đa phần công việc đúng ngành được đào tạo. Điều đó đã cho thấy chương trình đào tạo của chuyên ngành do Bộ môn quản lý đã đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Bên cạnh đó là hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua các công tác biên soạn xuất bản sách, giáo trình các cấp, các bài báo trong nước và quốc tế, các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp của cán bộ và sinh viên trong Bộ môn.

Công tác biên soạn bài giảng, giáo trình: Tổng số tài liệu Bộ môn đã in cấp Nhà xuất bản (NXB) và cấp Trường là 11 sách và giáo trình. Ngoài ra còn một số giáo trình, bài giảng đã hoàn thành bản thảo và đang trong quá trình chỉnh sửa để in cấp Trường.

Công tác thực hiện các đề tài-nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp: Bộ môn đã chủ trì và tham gia 06 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ và tương đương (trong đó 3 đề tài, nhiệm vụ do cán bộ của Bộ môn chủ nhiệm) đã được nghiệm thu đạt kết quả loại khá trở lên và các đề tài cấp cơ sở đạt kết quả cao do các cán bộ trong bộ môn chủ nhiệm như TS. Nguyễn Hoàng Nam, ThS. Nguyễn Thị Hòa. Trong năm 2015-2018 các cán bộ trong bộ môn thực hiện 01 nhiệm vụ cấp Nhà nước về hợp tác quốc tế theo Nghị định thư (do PGS.TS. Phan Quang Văn chủ nhiệm).

Song song với việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu phục vụ sản xuất, các cán bộ, giảng viên trong Bộ môn đã xuất bản nhiều bài báo trong các tạp chí và sách quốc tế.

Các Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường được đào tạo tại bộ môn Kỹ thuật môi trường có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan đào tạo và nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức nước ngoài. Chương trình đào tạo tập trung vào việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm trong công nghiệp, dân dụng đặc biệt là khả năng phát hiện và giải quyết giảm thiểu nguồn phát sinh ô nhiễm, cũng như chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp khai khoáng, công nghiệp nặng, công nghệ tái chế chất thải. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn trang bị cho học viên các kiến thức về an toàn, vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng, năng lượng sạch, sử dụng các công cụ quản lý môi trường hướng tới một môi trường phát triển bền vững cho Việt Nam.

5. Mục tiêu và Định hướng phát triển

  • Mục tiêu:

Về Lực lượng cán bộ của Bộ môn phải đảm bảo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học phù hợp với tình hình mới. Các cán bộ giảng dạy của Bộ môn phải đạt chuẩn về phẩm chất chính trị và kiến thức chuyên môn. Luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn của cán bộ thông qua các khóa học ngắn hạn (nâng cao chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, quản lý), dài hạn (sau đại học và sau tiến sĩ). Trong giai đoạn tới, Bộ môn cần được bổ sung số lượng cán bộ giảng dạy phù hợp với khối lượng giảng dạy.

 Xây dựng Phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật môi trường cũng như của các cán bộ trong bộ môn.

Tích cực, chủ động đề xuất các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu hợp tác với nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển trên trường quốc tế (Đức, Mỹ, Pháp, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…) và khu vực Asean (Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines,…). Duy trì và phát huy những kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên đã đạt được. Chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng các bài báo xuất bản trên các tạp chí/sách uy tín trong nước và quốc tế.

Sinh viên theo học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường của bộ môn được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đầu để có điều kiện tiếp cận với các vấn đề môi trường thực tế và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu khoa học của các khóa sinh viên của bộ môn trong những năm qua là nhiều giải thưởng cao của Nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, quỹ sáng tạo VIFOTEC, giải thưởng Sáng tạo Việt, .v.v.

  • Định hướng phát triển:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy và chính trị mà Khoa và Nhà trường giao cho. Phấn đấu xây dựng Bộ môn thành tập thể xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

Phối hợp xây dựng đề án chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, tiếp tục triển khai đào tạo đại học chất lượng cao cho các chuyên ngành khác trong Khoa;

Phối hợp hoàn thành đề án đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường;

Trong xu thế hội nhập và phát triển, hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn trong những năm tới sẽ tập trung vào các hướng sau: Phát triển và xúc tiến các công nghệ thân thiện môi trường; Phát triển các công nghệ tích hợp để xử lý chất thải; Tái sử dụng và tái chế chất thải; Chế tạo vật liệu để xử lý ô nhiễm; Khoa học môi trường.

Tích cực chủ động hợp tác nghiên cứu, đào tạo với các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước;

Kiện toàn tổ chức của Bộ môn, động viên và tạo mọi điều kiện để cán bộ trong Bộ môn được rèn luyện phấn đấu về phẩm chất, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn;

Triển khai tốt việc biên soạn bài giảng, giảng dạy theo hệ thống tín chỉ. Xuất bản sách, giáo trình, bài giảng có liên quan đến chương trình đào tạo do Bộ môn quản lý;

Phối hợp với các đơn vị trong Khoa và Trường xúc tiến đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và đầu tư tăng cường các phòng thí nghiệm thuộc trung tâm thí nghiệm kỹ thuật môi trường;

Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt chủ trương đổi mới giảng dạy bằng kỹ thuật dạy học đại học theo học chế tín chỉ. Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ trong bộ môn;

Phấn đấu xây dựng đề cương và đăng ký mỗi năm khoảng 10 đề tài các cấp nhằm tập hợp cán bộ của Bộ môn tham gia. Phấn đấu mỗi cán bộ giảng dạy viết được 1-2 bài báo/năm được đăng trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, phòng trào của Công đoàn, đoàn thanh niên và văn nghệ thể thao nhằm nâng cao tinh thần, sức khỏe cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Khen thưởng

- Bộ môn 05 năm liên tục đều là Tập thể lao động xuất sắc

- Cá nhân được khen thưởng:

+ PGS.TS. Phan Quang Văn 05 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và năm học 2014 – 2015 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ

+ TS. Nguyễn Hoàng Nam 04 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và năm học 2014 – 2015 được nhận bằng khen của Bộ trưởng

+ TS. Đào Đình Thuần 03 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua

+ ThS. Đào Trung Thành, ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy, ThS Nguyễn Thị Hoà, ThS. Nguyễn Thị Hồng, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền và ThS. Trần Thị Ngọc liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Ngoài ra, các cá nhân trong bộ môn còn đạt được khen thưởng của các cơ quan tổ chức ngoài trường và từ hoạt động nghiên cứu khoa học, văn nghệ và thể dục thể thao.


GVC. ThS. Đặng Thị Ngọc Thuỷ

GVC. ThS. Đặng Thị Ngọc Thuỷ

Cán bộ giảng dạy
GVCC. PGS. TS. Phan Quang Văn

GVCC. PGS. TS. Phan Quang Văn

Trưởng bộ môn
ThS. Đào Trung Thành

ThS. Đào Trung Thành

Cán bộ giảng dạy
ThS. Nguyễn Thị Hồng

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Cán bộ giảng dạy
ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Cán bộ giảng dạy
ThS. Trần Thị Ngọc

ThS. Trần Thị Ngọc

Cán bộ giảng dạy
TS. Đào Đình Thuần

TS. Đào Đình Thuần

Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Hoàng Nam

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Phó trưởng bộ môn
TS. Nguyễn Phương Đông

TS. Nguyễn Phương Đông

Phó Bí thư Chi bộ
TS. Nguyễn Thị Hoà

TS. Nguyễn Thị Hoà

Cán bộ giảng dạy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây